Πιστοποιήσεις

Η δημιουργία υψηλής ποιότητας κρασιών που διακρίνει τη NICO LAZARIDI είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τήρηση υψηλών ποιοτικών προτύπων, που υπαγορεύει η τέχνη της αμπελουργίας, της οινοποίησης και οι ενδεδειγμένες διαδικασίες τυποποίησης των προϊόντων μας, τα οποία πιστοποιούνται από την TÜV HELLAS μέσω του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001/2008 και του HACCP.